کاربرد انواع مختلف سنگ های ساختمانی

کمرون براون

سنگ گراینت کمرون براون - بسیار مناسب برای کف .

سنگ گراینت کمرون براون - بسیار مناسب برای کف .

سایز سنگ اسلب
رنگ سنگ قهوه ای
نوع سنگ سنگ گرانیت
کاربرد سنگ سنگ کف
  1. محمد اسمائیلی

    این سنگ رو بنده در ساختمان استفاده کردم بسیار زیبا و با شکوه شده است

اعلام نظر

انواع دیگر سنگ گرانیت