کاربرد انواع مختلف سنگ های ساختمانی

نرو

سنگ مرمریت نرو ، یکی از مشکی ترین سنگ های بازار ها جهانی میباشد. . این سنگ محصول کشور چین است

سنگ مرمریت نرو ، یکی از مشکی ترین سنگ های بازار ها جهانی میباشد. . این سنگ محصول کشور چین است

سایز سنگ اسلب
رنگ سنگ مشکی
نوع سنگ سنگ مرمریت
کاربرد سنگ سنگ کف
  1. محمد اسمائیلی

    این سنگ رو بنده در ساختمان استفاده کردم بسیار زیبا و با شکوه شده است

اعلام نظر

انواع دیگر سنگ مرمریت