کاربرد انواع مختلف سنگ های ساختمانی

فیوژن

سنگ بسیار زیبا رد کالینز ، مناسب برای تمام فضاهای ساختمانی و دکوراتیو

سنگ بسیار زیبا رد کالینز ، مناسب برای تمام فضاهای ساختمانی و دکوراتیو

سایز سنگ اسلب
رنگ سنگ قرمز
نوع سنگ سنگ گرانیت
کاربرد سنگ سنگ کف
  1. محمد اسمائیلی

    این سنگ رو بنده در ساختمان استفاده کردم بسیار زیبا و با شکوه شده است

اعلام نظر

انواع دیگر سنگ گرانیت