کاربرد انواع مختلف سنگ های ساختمانی

سیلور امپرادور

سنگ طوسی رنگ سیلور امپردور یکی از زیباترین سنگ های طوسی رنگ میباشد ، این سنگ محصول کشور ترکیه میباشد . مشابه این سنگ در ایران نیز تولید میشود و با نام سنگ سیلک امپرادور در بازار شناخته شده است .

سنگ طوسی رنگ سیلور امپردور یکی از زیباترین سنگ های طوسی رنگ میباشد ، این سنگ محصول کشور ترکیه میباشد . مشابه این سنگ در ایران نیز تولید میشود و با نام سنگ سیلک امپرادور در بازار شناخته شده است .

سایز سنگ اسلب
رنگ سنگ طوسی
نوع سنگ سنگ مرمریت
کاربرد سنگ سنگ کف
  1. محمد اسمائیلی

    این سنگ رو بنده در ساختمان استفاده کردم بسیار زیبا و با شکوه شده است

اعلام نظر

انواع دیگر سنگ مرمریت