کاربرد انواع مختلف سنگ های ساختمانی

رین فارست سبز

سنگ رین فارست ( Rain Forest ) محصول کشور هند . این سنگ در رنگ های قهوه ای ، سبز و زرد سرت بندی میشود .

سنگ رین فارست ( Rain Forest ) محصول کشور هند . این سنگ در رنگ های قهوه ای ، سبز و زرد سرت بندی میشود .

سایز سنگ اسلب
رنگ سنگ سبز
نوع سنگ سنگ مرمریت
کاربرد سنگ سنگ سرویس بهداشتی و حمام
  1. محمد اسمائیلی

    این سنگ رو بنده در ساختمان استفاده کردم بسیار زیبا و با شکوه شده است

اعلام نظر

انواع دیگر سنگ مرمریت