کاربرد انواع مختلف سنگ های ساختمانی

رین فارست

سنگ مرمریت رین فارست با طرحی همانند تنه درخت محصول کشور چین میباشد، از این سنگ برای استفاده در سرویس های بهداشتی میتوان خریداری کرد .

سنگ مرمریت رین فارست با طرحی همانند تنه درخت محصول کشور چین میباشد، از این سنگ برای استفاده در سرویس های بهداشتی میتوان خریداری کرد .

سایز سنگ اسلب
رنگ سنگ قهوه ای
نوع سنگ سنگ مرمریت
کاربرد سنگ سنگ سرویس بهداشتی و حمام
  1. محمد اسمائیلی

    این سنگ رو بنده در ساختمان استفاده کردم بسیار زیبا و با شکوه شده است

اعلام نظر

انواع دیگر سنگ مرمریت