کاربرد انواع مختلف سنگ های ساختمانی

رد کالینز

سنگ بسیار زیبا رد کالینز ، مناسب برای تمام فضاهای ساختمانی و دکوراتیو

سنگ بسیار زیبا رد کالینز ، مناسب برای تمام فضاهای ساختمانی و دکوراتیو

سایز سنگ اسلب
رنگ سنگ قرمز
نوع سنگ سنگ مرمریت
کاربرد سنگ سنگ کانترآشپزخانه
  1. محمد اسمائیلی

    این سنگ رو بنده در ساختمان استفاده کردم بسیار زیبا و با شکوه شده است

اعلام نظر

انواع دیگر سنگ مرمریت