کاربرد انواع مختلف سنگ های ساختمانی

دلیکاتوس

سنگ زیبای گرانیت دلیکاتوس ، بسیار مقاوم برای فضاهای اداری و تجاری و با کانتر های آشپزخانه ، این سنگ محصول کشور برزیل میباشد .

سنگ زیبای گرانیت دلیکاتوس ، بسیار مقاوم برای فضاهای اداری و تجاری و با کانتر های آشپزخانه ، این سنگ محصول کشور برزیل میباشد .

سایز سنگ اسلب
رنگ سنگ زرد
نوع سنگ سنگ گرانیت
کاربرد سنگ سنگ کف
  1. محمد اسمائیلی

    این سنگ رو بنده در ساختمان استفاده کردم بسیار زیبا و با شکوه شده است

اعلام نظر

انواع دیگر سنگ گرانیت