کاربرد انواع مختلف سنگ های ساختمانی

آتران میست

سنگ مرمریت آتران میست از دسته سنگ های خارجی ار نوع مرمریت مشکی رنگ با خطوط مایل به طوسی میباشد، که از استحکام نسبتا بالایی برخوردار است .

سنگ مرمریت آتران میست از دسته سنگ های خارجی ار نوع مرمریت مشکی رنگ با خطوط مایل به طوسی میباشد، که از استحکام نسبتا بالایی برخوردار است .

سایز سنگ اسلب
رنگ سنگ مشکی
نوع سنگ سنگ مرمریت
کاربرد سنگ سنگ کف
  1. محمد اسمائیلی

    این سنگ رو بنده در ساختمان استفاده کردم بسیار زیبا و با شکوه شده است

اعلام نظر

انواع دیگر سنگ مرمریت