• پروژه آلتون رزدینس (سه راه عمار)
  • پروژه تجاری و اداری پانوراما (کاوه)